de standaard

In de cultuurbijlage van De Standaard verschijnt elke zaterdag de rubriek Het Beeld, waarbij iemand uit de culturele sector gevraagd wordt naar zijn of haar favoriete artistieke beeld.


Tijdens de zomermaanden wordt Het Beeld vervangen door De Bezoeker, waarbij op culturele evenementen een lukrake bezoeker wordt aangesproken.


In de Standaard verschijnen ook andere artikels en worden te korte verhalen gepubliceerd.